Модулен проект "Различната математика" за деца от 3 клас

Модулен проект „Различната математика“

Той е предвиден за ученици от 3-ти клас. Има за цел да се поддържа интереса към математиката и повишаване качеството на математическото образование. Включените теми са максимално достъпни за децата и ще ги направят по-знаещи и по-можещи. Усвояват се нови типове задачи и се решават задачи от състезателна математика като се показват техники за решаване.

Цели и задачи:

  • стимулиране интерес към математиката, чрез запознаване на мястото ѝ в света около нас, всестранното ѝ приложение в ежедневието и употреба на основни математически концепции в реални житейски ситуации;
  • опълване на математическата грамотност чрез разширяване на основните математически знания;
  • развиване на логическа, пространствена, комбинативна, гъвкава и творческа мисъл;
  • придобиване на по-голяма увереност при решаване на нестандартни по форма и съдържание задачи;
  • развиване на математическите компетентности;
  • проява на досетливост, за преодоляване на необичайната форма на условието и вникване в практическата страна на отделната задача;
  • придобиване на опит и постигане на отлични резултати както в училище, така и при явяване на математически състезания.

Проектът включва три модула. След всеки модул се полага изпит за постигнато ниво и успешно представилите се получават европейски сертификат.

Първи модул: "Часът на математиката" - децата решават числови изрази и уравнения с основните действия събиране, изваждане, умножение и деление с цел усъвършенстване на изчислителните умения. Избират подходящ алгоритъм за решаването на текстови задачи.

Втори модул: "Математическо ориентиране" - участниците различават лъч, права, отсечка, ъгъл. Решават задачи за обиколка и лице на основните геометрични фигури – триъгълник, квадрат, правоъгълник. Задачите са ориентирани към развиване въображението и интуицията на учениците.

Трети модул: "Формула на успеха" – решават се задачи от изпити, състезания, олимпиади и конкурси.

Автор и ръководител: Галя Милчева - дългогодишен и опитен начален педагог с постижения в учебната дейност.

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.