Вокална група "Морско синьо"

Модулният проект „Музикалнa палитра“ е предназначен за млади таланти в областта на музиката и има за цел създаването на нова детска вокална група и обучение на вокални таланти  между 6 и 10 години. Основни приоритети са: откриване и насърчаване развитието на млади таланти, подпомагане музикалните им заложби и култура, създаване на възможности за сценична изява. Обучението се осъществява при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Преди старта на проекта се провежда  прослушване - кастинг за определяне музикалните данни на участниците-музикален слух, памет и чувство за ритъм. Предимство имат изявили се на музикални форуми и конкурси млади музикални дарования.

Задачи:

ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

 • Създаване на любов към музикалното изкуство, формиране на художествен вкус;
 • Формиране на музикална култура, като неотделима част от духовно-нравствената култура;

ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

 • Възпитаване на естетически вкус, формиране на култура за изпълнение и слушане на музика;
 • Отговорност за творческия резултат;
 • Осигуряване на необходимия обем знания, умения и навици в областта на вокалното изкуство.

РАЗВИВАЩИ:

 • Развитие на основни музикални способности: ладов усет, метро-ритмичен  усет, музикално-слухови представи;
 • Развитие на художествения вкус;
 • Развитие на навици за солово и ансамблово пеене.

Цели:

 • Обогатяване на музикалната култура на младите таланти, усъвършенстване на естетическия им вкус;
 • Подготовка и участие в различни музикални форуми-концерти,  фестивали, конкурси и кастинги за таланти.

Първи модул: “Начинаещ артист” - откриване света на музиката и запознаване на децата с ролята на „артиста-певец”, разкриване на потенциала и използване на индивидуалния подход. Заниманията по музика във вокалните групи включват-възприемане, усвояване и реализиране на художествена творба (детска песен или поп песен при по-големите).

Втори модул: “Да пеем заедно” – занимава се с колективно и солово изпълнение на песни от репертоарния план и с подготовка за участие в концерти на голяма сцена. Обръща се внимание на пеене с микрофон,  вокална техника,  звукоизвличане,  дишане. Упражнения за дикция и артикулация,  изграждане на усет за хармония и многогласие.

Трети модул: “Под прожекторите” - занимава се с изграждане на цялостен сценичен образ, изработване на песен от репертоара - работа с текст/език/, музикален съпровод, сценично поведение, хореографии. Развитие на двигателната култура на децата, чрез движения и танци.

Четвъртият модул: “Да пеем на български” - изучаване на класически и съвременни песни от български автори.  Набляга се на личното усещане за песента,  работа върху  добрата дикция и артикулация на български език. Обръща се внимание на собствения прочит на песните. В края на четвърти модул се провежда конкурс за най-добро изпълнение на българска песен.

Пети модул: “Сценична треска” - поставя си за цел да обогати музикалната култура на участниците, усъвършенства се индивидуалната работа с вокалите, както и ансамбловата, набляга се върху изграждането на усет за хармония  и подготовка за участие в конкурси, фестивали и други солови и групови участия. Психотренинг „Как да преодолеем сценичната треска?” - тактики за преработване на стреса от сценичните изяви и превръщането му  в мощно оръжие за покоряване на публиката.

Шести модул: "Ние сме ЗВЕЗДИ" - този модул поставя в центъра на заниманията развиването и усъвършенстването на усета за многогласие в камерни формации – дуети, триа и квартети. Включва индивидуална работа с участниците по солови интерпретации на съвременна наша и чужда музика с цел избягване на имитацията и утвърдените шаблони в поп пеенето. Работа върху утвърждаване на индивидуалност и собствен стил, както и целенасочена подготовка  за участие в музикални продукции, предавания, конкурси и др.

Социална значимост на проекта:

 • Опознаване на себе си чрез музиката;
 • Създаване на чувство за увереност на сцената и в живота;
 • Изграждане на позитивни, емоционални, проспериращи личности, които успешно ще се реализират в бъдеще, благодарение на музиката и творчеството.

Автор и ръководител: Мариета Секлемова - музикален педагог. 

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти