Арт проект "Илюстрация, анимация и комикс"

Арт проект " Илюстрация, анимация и комикс" 

Този модулен проект е предвиден за деца с интереси към изящните изкуства , възрастова група 11- 15 години. Образователната програма запознава  малките творци с разказвателните похвати в Изобразителното изкуство. Илюстрацията от преди и до наши дни е широко застъпена сред изкуствата. Ние търсим  тези връзки и разясняваме особеностите  на "Що е то илюстрация?". Как се създават типажи и заживяват свой живот (упражнения за развиване на фантазното мислене).  Как се интегрират типажи в нови среди и как отразявт акцентите на авторовото намерение.  Усвоявят се техники за насочване на вниманието на зрителя към това, което авторът иска да каже. От работа с текст до създаване на стори борд на нова авторова творба е пътят, който децата ще изминат. Ще разказваме в комикси и ще се забавляваме заедно във вихъра на въображението.

За една учебна година са предвидени 120 учебни часа ,разпределени в две образователни нива по 60 учебни часа. След всяко ниво децата защитават европейски сертификат за усвоени знания и умения, който могат да използват в по-късен етап при кандидатстване в друго училище. Центърът предлага много възможности за изяви в конкурси и състезания в това число и международни, за участия в пленери, изложби , за работа с професионалисти. Завършилите успешно първата учебна година, могат да продължат по програмата и през следващата и да се ползват от всички привилегии на Центъра и Фондацията.

Цели и задачи:

  • Учениците ще научат що е илюстрация и нейното място в изкуството и нашият живот.
  • Развиване на абстрактният поглед върху даден текст и мислене в картини.
  • Научаване на различни художествени техники и тяхното използване.
  • Развитие на артистично мислене.
  • Разглеждане на актуални проблемни теми през погледа на децата (опазване на околната среда, редки видове животни и прочие)
  • Изпълнение на поставените задачи в срок.

Първи модул: Встъпление в Илюстрацията. Запознаване на младите творци с видовете илюстрации и предистория.  Кратка история на илюстрацята и нейната функция.Техники с които ще работят. Изграждане на изображение, главни и второстепенни герои и тяхната среда.

Втори модул: Техники и материали. Запознава участниците в проекта с класически - акварел, темпера, цветни моливи, пастели и флумастери. Живописни техники, които са лесно достъпни и широко изучавани, като метод на илюстриране. Как се работи с акварели и как с темпера, кога е удачно смесването на техники и акцентирането с моливи и флумастери.

Трети модул: Техники и материали. Съвременни - Колаж и дигитални техники. Интерпретации и излагане на лично мнение посредством познати изображения и фотографии. Композиция и правила при колажните техники. Илюстрацията по пътя на дигитализирането. Как се правят постери и плакатни техники

Четвърти модул : Практика -Изпълнение на задача, изграждане на крайния вид, развиване на научените техники и похвати в илюстрацията.

Пети модул: Запознаване с изкуството на комикса. -Изграждане на авторска история, собствени герои. Създаването на стори борд и първи стъпки към изгражданено на комикс. Учениците ще имат свободата да работят с предпочитани от тях техники.

Шести модул: Рисуване на динамични фигури, преден,среден и заден план. -Тези упражнения са пригодени за запознаване на пропорции на човешкото тяло, динамика на движението, предаване на характер. Увладяване на среда, пресъздаване на преден, средем, заден план. Първи стъпки в преспективат

Седми модул : Изграждане на сценарий за комикс и неговото завършване. -Изследване на текст и мисъл в картини. Развитие на въображението и създаване на собствен стори борд.

Осми модул: Практика -Изпълнение на задача, изграждане на крайния вид, развиване на научените техники и похвати в комикса.

Автор и ръководите на проекта: Николай Петров - преподавател по изобразително изкуство

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.