Театрално ателие "HOMO LUDENS - ИГРАЕЩИЯТ ЧОВЕК"

Театрално ателие по актьорско майсторство "HOMO LUDENS - ИГРАЕЩИЯТ ЧОВЕК" - култивиране на умения за общуване и възпитаване на критерии и вкус


Проектът е предназначен за работа с талантливи и любознателни деца, които проявяват интерес към сферата на театралното изкуство, киноизкуството, медийните изкуства,  личното и социалното общуване. Възрастовият диапазон обхваща децата от 6 до 20 години. Педагогическата и творческата цели на проекта обхващат комплексно – разкриване на тайнството на езика (като основен инструмент на общуването и на горепосочените изкуства); запознаване с техниката на говоренето, артикулацията на звуците и правоговорните норми; култивиране на критерии и възпитаване в „майсторството да се говори”; освобождаване на психиката на детето, за да се проявят вътрешните неизявени природни дадености и дарби; развиване на усет и умения за жива изразителна реч и специално за въздействаща сценична реч; поощряване и първи стъпки към себеизявяване, което е в латентно състояние; въвеждане в спецификата на сценичното поведение и създаване на опит на „играещият човек”; запознаване със същността на изкуството  - видовете изкуства; синтетичният характер на изкуството театър; внушаване на интерес към литературата – работа върху текст – стихове и разкази (поезия и проза); въвеждане в елементарната психология (психология на актьора и психология на ролята); работа върху роля – басни, откъси от драматургия; работа върху пиеса-спектакъл. Като междинни форми успоредно се работи и върху поведение на водещ, коментатор, говорител и др. Целият този процес е системна подготовка за евентуално кандидатстване в НАТФИЗ.

Проектът е предвиден за период от две учебни години. Участниците ще получат възможност да се включат в различни изяви, конкурси, специализации, театрални празници, фестивали.

НАМЕРЕНИЯ и ЦЕЛИ

Нива на процеса

  • Интелектуално-теоретично  -  работа върху мисловните процеси, осъзнатост на поведението;
  • Практично - работа върху психофизическото поведение, емоционалните процеси;  усвояване на спецификата на актьорското поведение;   

          
Резултати

  • Регулиране на дишането; усвояване на правилна артикулация; правоговорни навици; сценично поведение (сценична реч и сценична пластика); ритмичност; танцувалност, пеене; развиване на вниманието, въображението, мотивацията; разширяване на общата и специалната култура; възпитаване на художествени критерии и вкус.
  • Запознаване с уникалността на актьорското изкуство; разкриване “тайната” на „играещият човек” (играта); усвояване на основните принципи в поведението на актьора; запознаване и усвояване на психологическите компоненти на творческия акт (внимание, обстоятелства, концентрация, органичност, мотивация, целенасоченост, действеност); разкриване на творческата индивидуалност; изграждане на професионални умения; култивиране на работа в екип.
  • Запознаване с историята на театъра като изкуство, на киното и медиите; посещения и обсъждане на постановки; срещи с актьори, драматурзи, шоумени, модератори; насърчаване към творчество (опити в съчиняване на пиеси и сценарии).
  • Развиване на комуникационни и презентационни умения за друга избрана бъдеща професия.
  • Подготовка за кандидатстване в НАТФИЗ и програмите за театър и актьорство в НБУ.
  • Участие в театрални постановки, празници, шоу-програми, дебати, представяния, лично творчество и други форми на изява.

Автор и художествен ръководител: Симеон Димитров - режисьор, поет, драматург и педагог, почетен гражданин на гр. Бургас

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти