Модулен проект по нови технологии "Приложно програмиране във визуална среда със Scratch и CoffeeScript" - част от националната програма "DigitalKidz"

Приложно програмиране във визуална среда със  Scratch и  Coffescript

Проектът е  част от интензивната национална програма "Digitalkidz"  за начинаещи (2 – 4 клас) и напреднали (5  - 7 клас). Този проект е предвиден за деца, които искат да развият изпреварващо уменията си в сферата на дигитализацията и приложното програмиране, съчетано с така необходимите днес навици за  дигитална хигиена, онлайн сигурност, баланс между он- и офлайн забавления. В центъра на учебната  програма - част от националната "Digitalkidz" са игровите принципи, съобразени с възрастта на участниците в проекта. Основна задача е повишаването на мотивацията за учене и насърчаване на комуникационните умения, както и на тези за работа в екип, творчество и иновации. В новото дигитално общество е наложително децата да се подготвят за професиите на бъдещето. Чрез участието в проекти по така наречената maker – философия за / само/образование през опита, където учителят е ментор, но не единствен съдържател на познанието, децата бързо развиват лингвистично множествена интелигентност,  логико – математическа компетентност, стимулира се телесно кинестатичната, музикална, пространствена и екзистенциалната им предразположеност. Доказано е, че интелигентните хора много по-бързо се справят в различни ситуации и намират правилните решения.

Заниманията включват ролеви игри, стимулации и експерименти. Насочени са към възможностите и особеностите на съвременните технологии и медийната грамотност. Обръща се внимание на онлайн сигурността. Във всяка от възрастовите групи от до 10 деца са предвидени за една учебна година две нива от по 48 учебни часа, след всяко от тях се защитава сертификат и се изпълняват практически задачи, свързани с усвоените знания и умения.

Автор и ръководител на проекта: Весела Вангелова – магистър по математика и информационни технологии от математическа гимназия, дългогодишен автор и ръководител на проекти по информатика и нови технологи в нашия център за млади таланти.

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.