Модулен проект по забавна математика "Многознайко" за деца от предучилищна възраст

Модулният проект по забавна математика "Многознайко" е предвиден за най- малките математици в предучилищна възраст. Поставя си амбициозната задача по достъпен и увлекателен начин – с приказки, игри и загадки да разкрие пред децата красотата и творчеството в математиката. Чрез остроумни, грабващи и ефективни подходи, децата се поставят в позиция на откриватели, което води до дълготраен ефект на обучението чрез преживяване. Темите са разнообразни и обхващат различни сфери на математиката. Заниманията съобразени с възрастовата група стимулират любопитството на децата, поощряват тяхната изобретателност и ги правят уверени в собствените им сили. Програмата не дублира изучаваното в детската градина – тя доразвива и надстройва знанията и уменията на децата и ги подготвя за училищните програми в Iви клас.

Цели и задачи:

  • развиване на математическо мислене и прилагането му в различни учебни и житейски ситуации;
  • запознаване с различни ситуации, интересни примери и факти, които помагат на децата сами да откриват връзките и приложението на това, което научават в часовете;
  • възпитаване на съобразителност, находчивост, гъвкавост на мисленето, самостоятелност, пространствено въображение, усет за ритъм и симетрия;
  • удовлетворение от прогреса през годината и разбирането, че успехите идват заедно с положените труд и постоянство;
  • усещането за принадлежност към една общност, в която всички се подкрепят и взаимно се радват на своите успехи и напредък.

Проектът включва за учебната 2018 / 2019 година два модула:

Първи модул: „В страната на геометричните фигури“ - занимава се с усъвършенстване на уменията за разпознаване и назоваване на геометричните фигури и формиране на положително отношение към тях. Активно се прилага игровият подход. Стимулира се пространственото въображение чрез различни похвати в игрова форма за промяна на геометричната фигура чрез прегъване, рязане и съчетава. Децата ще имат възможността да работят с геоборд. Използват се танграми, оригами, мозайки и много други предизвикателства, които карат децата  неусетно да прилагат и упражняват своите умения по основните математически операции.

Втори модул:  „Загадки в математическото царство“ - този модул съдържа изключително голямо разнообразие от логически задачи, ребуси, судоку, лабиринти и аритметични главоблъсканици, които предизвикват децата и ги карат да търсят нестандартни решения. Чрез игровият подход ще придобият първоначални представи за количествени, пространствени и времеви отношения на обектите, ще развият мисленето и паметта си.
 

Автор и ръководител: Христина Георгиева - преподавател начален курс.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля, изпращайте формулярите на info@forbgkids.org


Документи могат да се подават и в Център за млади таланти – ет.1, стая № 5, пл. Атанас Сиреков №4 (срещу Община Бургас).

Календар

-