Модулен проект "Приказкотерапия"

Приказкотерапията е пресечната точка между педагогика, психология и литература. Тя е вид арт терапия, чрез която се постига моделиране на хармоничния вътрешния свят на детската личност.  Освен това е успешно използвана заедно с други арт направления от психологията, като може да включва и  музикотерапия, театрална терапия, игрова, рисувателна терапия.
Благодарение на този иновативен метод се спомага формирането на правилни житейски модели на поведение, изгражда се нравствената система, обогатява се знанието чрез използването на  мъдрости и житейски уроци от неизчерпаемия източник на приказките, развива концетрацията и се бори с дифициата на внимание. Също има и положителен ефект върху емоционалната интелигентност на личността чрез натрупването на опит от различни житейски ситуации в търсене и извличане на поуката. В резултат на това, трайно се  създава едно по-добро отношение към живота и разбиране на взаимоотношенията между хората в реалния свят.  В основата си този метод цели чрез съпреживените на  прочетените, разказаните - пресъздадени или променени според индивидуалните нужди на приказни ситуации за изграждане на положителна нагласа и вярата в доброто.

Идеята е всяко занятие да е творчески процес изпълнен с приказни истории и вълшебни емоции целящи личностно развитие. Предвидено е за деца на възраст между 7 и 11 години.

Необходими материали:  художествени текстове, приказки, цветни моливи, флумастери, пастели, графитен молив, гума, бели листи, ножица, картон и други приложни средства.

Първи модул: Въведение в приказния свят

 • Кой е моят любим герой? Какво разкрива той/тя за мен? Изобразяване чрез художествени материали. Как представям себе си чрез моето приказно Аз? Разказване на любима приказка от всеки участник.
 • Разкриване на връзката на индивидуалните нагласи към определен герой и приказна история. Как мога да променя приказка според реалния ми живот и да я приложа.  Дискусия и писане/рисуване.
 • Как да построим приказния сюжет? Схема. Произход на главния герой и неговия живот. Осъзнаване на качествата на героя, който притежава нещо  изключително и  може да се справи с всяко препятствие.  Изграждане на положителна самооценка и придобиване на увереност в собствените качества и таланти. Дискусия, рисуване.
 • Работа с притчи и фолклорни приказки засягащи темата за "доброто и лошото" за "справедливото и несправедливото", "смелия и страхливия" герой и изграждане на правилни нравствени възприятия и модели на поведение. Игрови занятия и проверка за добро/ смело сърце.
 • Работа с вълшебни приказки въздействащи за решаване на проблемни ситуации от живота на героите и поуката от тях. Осъзнаване ролята на добрите помощници и среща с тях. Пресъздаване на добрите помощници.
 • Изграждане на колективна приказка по зададени основни идеи за прилагане на креативност и работа в колектив. Развива по-добра комуникативност и желание за работа в екип. Изработване на приказни колажи.
 • Драматизация на приказки - индивидуална и традиционна. Работа с кукли и маски за освобождаване на различни емоции. Изработване на маска или кукла по желание.

Втори модул: Работа с различните видове приказки

 • Медитативни приказки –  Приказки спомагащи успокояване на ума и емоциите и развиващи една по-добра емоционална устойчивост. Въвеждане в креативно творческа реалност на индивидуалните фантазии създавани като приказка за да успокояват съзнанието и емоциите. Креативно творческо проектиране на индивидуални медитативни приказки.
 • Вълшебни приказки – Пътешествие към страната на сбъднатите желания чрез творчески визуализации.  Спомага развитие на въображението, което е един от основните фактори за богатия творчески потенциал определящ  личността като търсеща да сбъдне своите мечти.
 • Битови приказки и семейни взаимоотношения - Ролята на моите близки за изграждането на моята личност. Креативно творческо проектиране на индивидуални приказки. Рисуване/писане  на приказка за моето семейство.
 • Страшни приказки – Работа с детските страхове и тяхното преодоляване.  Приказки с директно и косвено послание. Четене и пресъздаване. Игрови занятия.
 • Приказки за животни – Приказни герои и агресивното поведение. Отработване на начини за реагиране в конфликтни ситуации чрез приказен герой. Разпознаване на собствените емоционални състояния и тези на обкръжаващите хора. Техники за самоконтрол и справяне с гнева и агресията. Поведенческо моделиране.
 • Пъзел-приказки - Игрови занятия и приказки, които ефективно въздействат за подобряване на концентрацията и съсредоточеността при децата. Подреждане и изработване на пъзел приказка.
 • Музикални приказки – Проект на приказка по зададена мелодия. Как с помощта на музика да създадем – нарисуваме и напишем приказка? Ролята на музиката като фактор спомагащ  развитието на креативността и емоционалната интелигентност.

Автор и ръководител на проекта: Диана Соколова - педагог, приказкотерапевт.

Формуляр за кандидатстване можете да изпращате на info@forbgkids.org