Арт проект по декоративно-приложни изкуства „Илюстрации, декорации и дизайн”

Арт проект по декоративно-приложни изкуства "Илюстрации, декорации и дизайн" 

Основано на дълбоки художествени традиции, приложно-декоративното изкуство има силно естетическо въздействие върху развитието на децата, повишава естетическата им чувствителност към заобикалящата реалност и активира творческото им мислене, отразяване и пресъздаване. Основен акцент в заниманията заемат проблемите, насочени към процесите на стилизацията, илюстративния пластичен художествен израз, възможностите на комбинаториката при определяне композиционното разположение и начините на изграждане на декоративна украса и тяхното класическо и съвременно звучене. За една учебна година са предвидени две образователни нива от по 48 часа. След всяко се защитава европейски сертификат, който децата могат да използват в следващ етап от развитието си или при кандидатстване в друго училище. Планирани са различни възможности за изява и участие в конкурси, състезания и пленери по изкуствата.

Цели и задачи на проекта:

Проектът е насочен към деца от 6 до 13 г.  и има за цел да развива пластични и естетически умения, функционалност, кративност и оформителски усет в ансамбловото пространство. В него са заложени: развиване на понятията в декоративно-приложната и илюстративната дейности, стимулиране на самостоятелната творческа работа,  обогатяване на познанията за съвременни тенденции и техники, професионален ориентир, възможност за личностно и творческо развитие и изява.

Проектни модули:

Заниманията предвиждат декоративно и илюстративно рисуване, декорация и моделиране върху различни повърхности, с разнообразен идеен замисъл и практическо приложение. Разграничени или в технически синтез, са основна част от заниманията в 6 тематични модула:

Модул 1. "Проекции за сцена и пространствено оформление"  - изработка на пана, макети и фигурални елементи за сценичен декор и/или пространствена инсталация  от тел, хартия, плат и прежди, с цел развитие на абстрактното и пространствено мислене и работа в екип. Модулът предвижда работа в групи и тематично поставяне на задачите.

Модул 2. "За празниците – от сърце, с ръце" – изработка на сувенирни изделия, свързани с празниците от народния календар – Коледа, Баба Марта, Цветница и Великден. Модулът включва създаване на празнична пространствена украса и изделия от приложен характер.

Модул 3.  "ЕкоАрт работилница" – работа с рециклирани материали и претворяване на ненужни вещи в нови използваеми декоративни изделия – грамофонни плочи, електрически крушки, пластмасови чинии и бутилки, кори за яйца, CD, текстилни ципове и копчета и др.

Модул 4. "Лаборатория за техники в изобразителното изкуство" – експериментиране в различни техники на изпълнение и рисувателни материали, с цел получаване на нова холистична творческа идея. Създаване на синтетично изкуство, итгегриращо елементи от приложно-декоративните изкуства, живопистта и графиката.

Модул 5. "Цветни небосводи" – тематични илюстрации, стилизации, фигурални композиции, цветни задачи, декорации на предмети.

Модул 6. "Аз, творецът!" – изработка на портфолио, представящо автора/семейството/организация, неговите/техните  занимания и умения, желания и мечти. Задачите в модула са насочени към личното възприятие на всеки участник за самия себе си и околния свят, своя начин заявяване и споделяне на стремежите си, идейност и естетика в оформлението.

Арт проектът Декоративно-приложни изкуства "Илюстрации, декорации и дизайн" предвижда:

  • уъркшоп и други прояви на открито, обединяващи  модулите;
  • инсталации, предвидени за конкретна градска среда;
  • базари и празнични прояви.

Първо ниво цели  развитие на уменията в приложно-декоративната сфера, развитие на пространственото мислене,  познаване на празничните традиции и творческата им интерпретация, развитие на екологично мислене и креативност относно заобикалящия ни свят.

Второ ниво  е насочено към самоусъвършенстване на техническите подходи за реализация на идеята, практически умения и познания в художествените форми на изразяване, търсене на оригиналност и яснота на концепцията, развитие на естетическия критерий.

Автор и ръководител на проекта : Вили Колева - изявен преподавател по изобразително изкуство и галерист.

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.