Арт проект по декоративно-приложни изкуства „Илюстрации, декорации и дизайн”

Основано на дълбоки художествени традиции, приложно-декоративното изкуство има силно естетическо въздействие върху развитието на децата, повишава естетическата им чувствителност към заобикалящата реалност и активира творческото им мислене, отразяване и пресъздаване. Основен акцент в заниманията заемат проблемите, насочени към процесите на стилизацията, илюстративния пластичен художествен израз, възможностите на комбинаториката при определяне композиционното разположение и начините на изграждане на декоративна украса и тяхното класическо и съвременно звучене.

Цели и задачи на проекта:

Проектът е насочен към деца от 5 до 12 г.  и има за цел да развива пластични и естетически умения, функционалност, креативност и оформителски усет в ансамбловото пространство. В него са заложени: 

 • развиване на понятията в декоративно-приложната и илюстративната дейност;
 • стимулиране на самостоятелната творческа работа;
 • обогатяване на познанията за съвременни тенденции и техники;
 • професионален ориентир;
 • възможност за личностно развитие и изява.

Заниманията предвиждат декоративно и илюстративно рисуване, моделиране върху различни повърхности, с разнообразен идеен замисъл и практическо приложение. Разграничени или в технически синтез, заниманията вкючват 5 тематични модула:

Първи модул: „Цветове и форми  в пространството” - асамблаж, витраж, колаж, декорация на предмети от бита, мека скулптура, инсталации от рециклирани материали.

Втори модул: „Текстил, мода и стил” - история на текстила, ръчно тъкан текстил, възлови техники, рисуван текстил, печат върху текстил, батик, дизайнерски проекти – скици, рисунки, реализация в материал, изработка на аксесоари.

Трети модул: „Етно традиции” – създаване на творби с различно етнографско звучене чрез проектиране на композиции с етно мотиви, моделиране, работа с релефи, ефектни техники на позлатяване, посребряване и състаряване на материала.

Четвърти модул: „Магии с хартии” – апликации с различни видове хартии, изработка на ръчна хартия, създаване на различни изделия и фигури от хартии.

Пети модул „Илюстрации и комбинации” – рисунка, графичен отпечатък, апликация или колаж, чрез графични, живописни или комбинирани изразни средства върху различни по вид повърхности.

Арт проектът по декоративно-приложни изкуства „Илюстрации, декорации и дизайн” е отворена система и непрекъснато се обновява и обогатява. След всяко ниво се провежда изпит за европейски сертификат.

Предвиждат се:

 • пърформанси и други прояви на открито, обединяващи  модулите;
 • инсталации, предвидени за конкретна градска среда;
 • базари и празнични прояви;
 • посещения на изложби и ателиета, самостоятелни задачи, организиране на събития и участия в конкурси и състезания в това число и международни.

Работа с различни материали:

 1. Акрилни бои – бял, жълт, червен, черен, лилав, син, зелен, оранж, охра, кафяв
 2. Четки - № 2, 6, 8, 12 – меки и твърди
 3. Шпакли
 4. Силиконов пистолет + силиконови пръчки
 5. Платна за рисуване
 6. Моливи, гуми
 7. Маслени пастели
 8. Памук
 9. Хартии - Крепирана и Тишу
 10. Хартиено тиксо
 11. Ножици
 12. Картон акварелен
 13. Контури за стъкло

Автор и ръководител на проекта : Вили Колева - изявен преподавател по изобразително изкуство и галерист.

Формуляр за кандидати моля, изпращайте на info@forbgkids.org
 

Календар

-