Модулен проект: театрално студио за актьорско майстортво и комуникационни техники "Малкият принц"

Театрално студио за актьорско майсторство, комуникационни и презентационни умения „Малкият принц“

Този проект е предназначен за талантливи деца и млади творци с интерес към театъра, киното, медиите и публичното пространство на възраст между 6 и 18 години. Приоритетите му са – откриване, развиване и усъвършенстване на комуникационните и презентационни умения, необходими за всяка бъдеща професия; целенасоченото насърчаване на млади актьорски дарования, които още не знаят, че са такива; подготовка на бъдещи модератори и телевизионни водещи и други професии, свързани със сценичните изкуства и публичното пространство; подготвя кандидати за НАТФИЗ.


Проектът включва различни модули в рамките на три месеца - "Игралното начало в живота и на сцената", "Сценична реч и публична реч", "Актьорско майсторство и тренинг за драматичен театър", "Техники за комуникации в телевизионния ефир", "Взаимодействието театър, кино, медии" и "Комуникационни и презентационни умения" и други. Предвиден е за две учебни години. Участниците се включват в различни изяви, конкурси, състезания, специализации, пленери, подготвят представления, спектакли и др. Най-добрите ще получат възможност за специализации, практики и за участие на театрални празници и фестивали в страната и чужбина.

Автор и ръководител на проекта: Румен Велев – театрален режисьор с богат опит и множество върхови постижения в сценичните изкуства с талантливи деца!


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Овладяване на говорния апарат, дишане, правоговор, сценична реч, сценично движение, пластичност, танцувалност, ритмичност, солово пеене, сценично внимание, въображение, обогатяване на общата култура и формиране на висок естетически вкус;
  • Усвояване на основните принципи на актьорското изкуство и психологията на творческия акт, развитие на творческата индивидуалност, изграждане на професионални умения и навици и работа в екип;
  • Запознаване с историята на театъра, киното и медиите - срещи с професионалисти от тези сфери - актьори, драматурзи, шоумени, модератори, посещения и обсъждане на постановки, сценарии, запознаване със спецификата на драматургичните и медийни форми, насърчавене на креативността и творчеството;
  • Развиване на комуникационни и презентационни умения за друга избрана бъдеща професия;
  • Подготовка за кандидатстване в НАТФИЗ и програмите за театър и актьорско изкуство в НБУ;
  • Участие в театрални постановки, празници, скечове, шоу-програми, дебати, презентации, лично творчество и други форми на изява.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org