Модулен проект по забавен английски "Challenges 2" (езикови нова А2, В1)

Модулният проект по английски език "Challenges 2" е предвиден за деца от 10 до 14 години, които имат много добра начална езикова подготовка или са завършили успешно проектите на Центъра за млади таланти "My First English Adventures" и "Challenges 1" и са защитили езикови нива от  Flyers до А1. Всички , които желаят да доразвият знанията и уменията си и да напредват в усвояването на английски език могат да се включат в обновеното продължение на програмата, която започва с пробeн изпит и обширен преговор на изученото в ниво А1 след което следва същинската част – въведение в А2 и до края на годината и В1. С тази програма се поставят основите на езиковите знания, необходими за всички предстоящи изпитни фармати по езика, необходими за активното му приложение и за кандидатстване за практики, стажове и университети.

Приоритети на проекта са: състезанията по английски език на Асоциацията на Кеймбридж за  училищата в България, изискващи сериозна подготовка за всеки, който иска да провери знанията си по английски език и да разбере дали може да се справи с предизвикателните компоненти от популярните в цял свят сертификатни изпити на Кеймбридж , както и отличното представяне в училище, на олимпиади, състезания, в други изпитни формати и езикови дебати. Участниците се запознават  с  различните компоненти на изпити за сертификати.  Предвидени са участия в състезания,олимпиади, програми и др. Тази учебна година те могат да защитят след всяко образователно ниво два европейски сертификата при нас, които имат стойност и се признават, тъй като нашият център от 2016 г. е равноправен член на престижната международна организация  ETSN / European Talent Support Network/. След приключване на тази програма ,завършилите я успешно могат да се  включат в нашия проект по английски език „ English as a key for unlocking development opportunities “ - съобразен с  изискванията на европейската езикова рамка за езикови нива B1 – C1.

Проектът включва 2 модула:

Първи модул: ниво А2 (Pre-Intermediate) -  "English Grammar and Vocabulary in Use"  "Interesting Reading, Listening and Writing, Easy Speaking and Understanding"

Втори модул: ниво B1  (Intermediate) -  "Improve your English skill“ ,  "Practical skills in the English language"

Проектът приключва с примерен изпит и сертификат от серията Cambridge Exams за съответното ниво.

Автор и ръководител: Румяна Демирева - магистър по приложна лингвистика с английски и немски език, с правоспособност да подготвя и изпитва за международните изпити по английски език и с високи постижения в работата с талантливи деца.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля, изпращайте на info@forbgkids.org

Завършилите "Challenges 1"  подават само молба за участие.

Календар

-