Модулен арт проект по моден дизайн "Дебют"

Арт проект по моден дизайн "Дебют" е съобразен със съвременните тенденции в областта на модния дизайн. Предназначен е за млади творци между 13 и 18 години. Проектът дава изпреварващи теоретични знания и практически умения, необходими за кандидатстване в училища и университети по дизайн у нас и в чужбина. Развива компетенции за проектиране на продукт и представянето му. Осигурява възможности за участия в конкурси, състезания, ревюта, практики, семинари, пленери  и др.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Да подпомага развитието и усъвършенстването на творческия потенциал на млади таланти, които желаят да се реализират в сферата на модния дизайн и стайлинга или да продължат образованието си в подобен колеж или арт училище у нас или в чужбина, като:
  • Разширява познанията им в областта на пластичната анатомия, правилното композиране, построяване и пространствено пресъздаване на човешката фигура
  • Обогатяване с информация за модата през вековете, съвременните направления и течения
  • Запознаване с техники за десениране
  • Развиване на умения и знания по комбинаторика и цветознание
  • Развиване на умения за създаване на пластична, анатомична и артистична модна графика
  • Стимулиране на самостоятелното творческо проучване и предизвикване на интерес чрез срещи с дизайнери и преподаватели по моден дизайн, разработване на презентации
  • Организиране на участия в изложби, базари, дефилета, конкурси, наблюдения в модни ателиета
  • Надграждане на естетическия вкус към красивото, практичното чрез проектиране на модели, изработване на аксесоари от различни материали, създаване и разработване на идеи за самостоятелни колекции и много други
  • Развитие на умения за изграждане на модна визия (грим и прическа)

Проектът включва осем модула, като за една учебна година са планирани две образователни нива от по 60 учебни часа и се защитават два сертификата.

Първи модул "История на модата, тенденции, техники, представители" се занимава с интересни моменти от историята на модния дизайн, с техники и тенденденции за подготовка на цялостен продукт, със значими представители на модния бранш – чужди и наши и техни изяви. Включва посещения в модни къщи, ателиета, практически творчески задачи за изработка на елементи, запознаване с видове материали, изработване на кройки и др. Предимство при кандидатстване имат изявилите се на конкурси и състезания по приложни изкуства.

Втори модул "Композиция и проектиране на облекло и аксесоари" се занимава с пространствените положения на човешката фигура, с изграждане на модна скица (мъжка, дамска и детска), с асортиментите и видове облекла, с модни тенденции, видовете аксесоари, с модната графика и техниките за разработването.

Трети модул "Цветознание и комбинаторика" дава познания и умения за съчетание на цветове и форми при създаване на композиция. Изучаване на графични и живописни техники. Изразни средства. Силует и формообразуване.

Четвърти модул "Десениране": Участниците използвайки придобитите знания и умения по цветознание и комбинаторика създават проекти за десен. Запознават се техники и материали за принт и печат, които правят текстила уникален.

Пети модул "Трикотаж, текстил и нетъкани материали" запознава участниците с разнообразието на материали, техните качества и приложения в модния дизайн. Дава умения за съчетаване на разнородни и еднородни материали.

Шести модул "Мода и култура" запознава участниците с история на модата, континенти и мода, модни столици, модни идоли, мода и Холивуд, дизайнери и модни къщи.

Седми модул "Мулаж и 3Д моделиране" запознава участниците със създаването на облекло по мулажен метод и уникалността на 3Д обемно формообразуване на облекла и аксесоари.

Осми модул "Стайлинг, дрескод и модна визия" се занимава с изучаване и изследване на основните стилове в облеклото, събитиен етикет и протокол, професия стилист. Занимава се с особеностите и техниките на грима и прическата. Фотосесия, реклама и  ПР. Създаване на колекция и презентация. Създаване и оформяне на творческо портфолио.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org