Модулен арт проект живопис "Композиция и рисунка"

Арт проект живопис "Композиция и рисунка" е предназначен за възрастова група от 12 до 19 години и подготвя кандидати за художствени училища и университети, технически вузове за специалности интериорен, моден и графичен дизайн в частта художествени умения. Предназначен е също за всички, които обичат да рисуват и подготвя участниците за конкурси, състезания, кандидатстване по изпитни задачи, творческо портфолио и портфолио рисунка, запознаване с основни закони на изобразителното изкуство.
 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ

 • Да обогатява познанията на участниците за света на изящните изкуства, чрез запознаването им с изобразителни техники, изразни средства, направления, школи, големи майстори и подпомага емоционалното общуване с образци на това изкуство;
 • Да анализира възможностите и потребностите на деца-таланти чрез интерактивни методи за индивидуална работа чрез обединяване усилията за развитие и популяризиране на изящното изкуство;
 • Да развива визуалното мислене в посока вариативно изграждане на образи в плоскост и в пространството;
 • Да надгражда естетическия вкус към красивото, градивното и възпитава хармония във възприемането на околната среда чрез експериментиране с материали и техники;
 • Да стимулира процеса за самостоятелна дейност чрез разширяване на възможностите за творческа изява (участия в базари, изложби, конкурси и др.);
 • Образователни задачи: Запознаване с основни закони в изобразителното изкуство – композиция, перспектива;
 • Видове рисунки – натюрморт, фигурална композиция,пейзаж, портрет - особености;
 • Графични и живописни техники по зададени теми и с различни материали;
 • Техники за абстрактно изкуство и колаж;
 • Портфолио рисунка и творческо портфолио – особености и изисквания пра кандидатстване у нас и в чужбина.
   

Програмата на проекта е предвидена за минимум две учебни години и започва с две образователни нива от по 60 учебни часа. Започва с входно ниво и в края на всеки модул завършва и изпит - практическа задача за сертификат.
 

Първи модул: Илюзия за пространство, пространствени явления, видове перспектива – запознава  участниците с линейна и въздушна перспектива,форми и формообразуване, изпълнение на практически задачи.
 

Втори модул: Цветовете като изразно средство, хармония, видове цветови гами, колорит – обръща внимание на видовете художествени средства и тяхното използване при създаване на художествени творби. Творчески задачи със съчетаване на цветове.

Автор и ръководител: Таня Стоянова - арт-педагог с II клас квалификация.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format), моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org