Модулен проект по нови технологии "Компютърна анимация и моделиране с Мауа"

Модулен ИТ проект "Компютърна анимация и моделиране с Maya"


Проектът е предвиден за деца – възрастова група 5 – 7 клас и има за цел да запознае участниците с основите на 3D анимацията. Разглежда различните видове основни полигони – куб, сфера, цилиндър и др. и оформянето и деформирането им в по-сложни фигури – ръка, колело, кутия и др. Занимава се с различните начини за оцветяване и поставяне на надписи на 3D обектите. Една от задачите му е поставяне на  скелет (rigging) и раздвижване на обекти.  Използва се  софтуер за анимиране "Maya".
Проекта е предвиден за няколко учебни години. За една учебна година се взимат 120 учебни часа, в 2 образователни нива, всяко от които е по 60 учебни часа. След всяко образователно ниво се защитава европейски сертификат, който участниците могат да използват на следващ етап от развитието или за кандидатстване в друго училище и университет. Проектът е отворена система и се обновява непрекъснато в съответствие с най-новите неща в тази сфера. Предвидени са възможности за изява, практика, участия в конкурси и състезания, срещи и обмяна на опит с професионалисти.

Първо ниво:  "Изготвяне на 3D обект" – как от прости полигони се правят сложни фигури, които се свързват помежду си, за да образуват един цялостен образ.

Второ ниво: "Поставяне на скелет и раздвижване на обекта" – Скелетът е основната движеща структура на обекта. Той се свързва с отделните части – ръка, крак, глава, след което фигурата може да се раздвижва и да прави цялостни движения – ходене, навеждане, махане с ръка.

Автор и ръководител на проекта: Пегрухи Георгиева - програмист/консултант софтуерни разработки

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.