Арт проект "Пластични изкуства" - 3D инсталации, макети, дизайн

Арт проект "Пластични изкуства – 3D инсталации, макети, дизайн"

Този модулен проект е предвиден за деца от 11 до 18 години с определен интерес към изящните изкуства.

Пластичните, интериорни и екстериорни решения обогатяват триизмерното мислене и разширяват познанията при съчетаване на разнородни материали. Боравенето и усвояването на богат избор на структури, форми, материали и др., дава възможност на участниците да развият способността за моделиране и смелост към експериментиране.

За една учебна година програмата включва две нива от по 60часа. Слевсяко се зaщитава европейски сентифищат,който децата могат да използват в следващ етап от развитието или при кандидатстване в друго училище. Планирани са различни възможности за усъвършенстване и изява – конкурси, състезания, арт пленери.

Цели и задачи:

Проектът цели усвояване на знанията и уменията по пространствено проектиране и реализиране на пластични, обемни изделия с различно предназначение. В него са заложени:

  • Умения за конструиране и реализиране на арт проект с материали;
  • Екипна работа и естетическо възпитание;
  • Участия в конкурси, изложения и изложби;
  • Работа с различни природни и промишлени материали и инструменти.

Първи модул:"Пластика и декорация" - Изработване на декоративни изделия с различно предназначение. Украси и пластични пана. Работа с хартия, дърво, текстурни пасти, лепила, силиконов пистолет. Създаване на ефекти- състаряване и винтидж.

Втори модул: "Гъвкави пространства" - Проект- инсталация за изложение "Флора". Пластични бутилки - рециклиране на пластмаса и хартия. Използване на градински консумативи, тел, хартия, плат, глина, бои и др.

Трети модул: "Paper art" - История на хартията. Ръчно изработена хартия, по оригинална технология. Декоративни хартиени произведения. Папие маше. Използване на лепила, хартии, природни материали, бои и др.

Четвърти модул: "Макети" - Теория на конструиране на сгради, постройки и външни пространства. Тема, идея, скициране на проекта. Самостоятелна и групова работа. Запознаване с обработката на стиропор, кашони и др. материали. Включване на вече познати техники- папие маше, моделиране, цветови ефекти.

Автор и ръководител на проекта: Силвия Инджова – арт педагог

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти