Модулен проект по екранни изкуства и реклама "Модерна телевизия и видео"

Модулен проект по екранни изкуства и реклама "Модерна телевизия и видео" е предвиден за млади хора между 13 и 20 години с определен интерес към модерния свят на телевизията, видеото и рекламата, запознава ги с безкрайните им възможности, както и с опасностите от публикуване на неподходящо видеосъдържание в интернет. Проектът представя основните телевизионни жанрове и професии. Изгражда у участниците навици за правилно поведение пред камера (изправена стойка, ясна дикция и техника на говорене на микрофон). Обучава ги в заснемане и монтиране на различни по вид видеоматериали и късометражни филми. Превежда ги през всички етапи от работата по създаване на един аудио-визуален продукт. Обучението е в малки групи до 10 участника. Преди първо ниво се провежда кратко интервю с кандидатите, свързано с техните интереси и възможности, за което не е небходима предварителна подготовка. След всеки модул (ниво) се провежда изпит за защита на сертификат. Първата част на проекта включва четири нива: Въведение в света на телевизията и видеото; основни жанрове; история пресъздадена във филм; заснемане на документален филм и продължава с видове реклами; рекламна дейност, възможности и създаване на рекламни материали и събития. За една учебна година са предвидени две нива от по 60 учебни часа и се защитават два сертификата.

Завършилите този проект ще могат свободно, правилно и ясно да говорят не само пред камера, но и на интервюта, конференции и семинари, повечето от които днес се излъчват на видео стена и се предават директно по интернет. Ще могат да създават видео презентации и мултимедии на свои идеи и проекти както от изображения, така и от кадри. Ще могат да заснемат видеоклипове и реклами на различни продукти. Ще могат да организират и реализират създаването на късометражен филм. Цел на проекта е създаването на „ТВ Мастерклас“ от съмишленици, обединени от предизвикателствата телевизия и видео.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Да ориентира младите таланти в най-новите бързо развиващи се сфери в изкуството и комуникациите – телевизията, видеото и рекламата. Да им покаже какви пътища за реализация предлагат те. Да им даде възможност да изпробват различни професии, да експериментират с идеите си и да ги претворят в ефектни видеопродукти;
  • Да запознае младите таланти с опасностите от публикуване и споделяне на неподходящо видеосъдържание в интернет, особено на клипове, в които участват самите те;
  • Да направи участниците в модула технически грамотни по отношение на различни видове камери, микрофони, записващи устройства, софтуер за монтаж и файлови формати;
  • Да развие у тях умения за правилно поведение пред камера, ясна дикция и артикулация, които биха им помогнали не само на екран, но и в живота;
  • Да ги подготви за участие в телевизионни кастинги и кандидатставане за работа в телевизии и други медии;
  • Да изгради у тях умения за работа в екип като ги въвлече в създаването на документален филм и ги преведе през всички етапи от работата по крайният продукт.

Първи модул: "Въведение в телевизията и видеото" се занимава с необходимите умения за поведение пред камера, боравене с микрофон и осветление, снимане и монтаж.  Включва тренинги по ясна дикция, запознаване с основни планове и композиция на кадъра, упражнения в усвояването на професиите водещ на новини, на забавни  и други предавания, влогър. Участниците се упражняват в говорене пред камера, водене на интервю, провеждане на анкета, включване на живо от мястото на събитието, писане, четене и “покритие” на текстове за телевизия и видео. Предвидени са практически упражнения по заснемане и монтиране на видео. Завършва с тест и практическа задача

Втори модул: "Основни видео-телевизионни жанрове" предлага обучение за заснемане на кратки видеоматериали: репортаж, интервю, рекламен клип, импресия, музикален видеоклип, влог и др. Участниците се запознават  с влогърството и възможностите за работа с видеоклипове в интернет. Проследяват и коментират видеопримери на водещи професионалисти в областта на телевизията и видеото. Завършва с практическа задача.

Трети модул: "Разкажи във филм своята история" представлява въведение  в късометражното кино. Участниците се обучават да заснемат кратки филми за своето семейство, за близки и приятели, за достойни личности, разиграват пред камера забавни ситуации. Имат пълна свобода да експериментират по предварително зададени теми. Те снимат както по отделно, така и обединени в малки екипи. Всички готови филми се гледат и обсъждат, като се търси най-оригиналния поглед към поставената творческа задача. Завършва с индивидуална задача.

В Четвърти модул „Заснемане на документален филм“ участниците се обединяват в един екип.  Разпределят си ролите на продуценти, режисьори, актьори, оператори, монтажисти и заснемат заедно документален филм за своя живот и за живота на другите момичетата и момчета от Център за млади таланти. В този модул те прилагат на практика всичко научено досега  и с общи усилия преминават през всички етапи от реализацията на един филм: Оформяне на идеята, написване на сценарий, определяне на бюджет, избор за обекти за заснемане, оглед на места за снимки, осигуряване на реквизит и костюми, подбор и създаване на фонова музика за филма. Заснемане, монтаж, постпродукция, реклама на готовия филм, организиране на премиера, изпращане на филма по различни фестивали.

Всеки участник в създаването на филма ще бъде изписан във финалните надписи и ще получи лично копие, за да го приложи към CV или да го ползва при кандидатстване в университет, за работа или за участие в други проекти. Модулът завършва с обобщаващ тест и оценка за изпълнена индивидуална задача.

Автор и ръководител на проекта: Мартина Чачевска - магистър по музикална педагогика, режисьор и сценарист в Национална телевизия "СКАТ"