Модулен проект по нови технологии "Моят първи уебстайт и онлайн сигурност"

Модулен проект по нови технологии "Моят първи уебсайт и онлайн сигурност”

Това е проект по националната програма 'DigitalKidz"  и е предназначен за ученици от 5-ти до 7-ми клас включително, които желаят да се развиват изпреварващо в сферата на новите технологии и да задълбочат знанията си и усъвършенстват уменията си за проектиране на уебсайт. В училищните програми основните фази за разработка на уебстраници, както и използването на редактор от тип WSIWYG се изучават едва в 8-ми клас. В нашия проект са включени теми, които не се изучават в училище - HTML, CSS и JavaScript. Практическите умения на децата-участници в проекта ще улеснят бъдещото използване на компютърните езици в реални уеб проекти и ще подпомогнат за доразвиване и реализация на собствени творчески идеи.

Проектът включва четири модула: Изработване на уеб страница.HTML; Език за стилизиране на уеб сайтове CSS 3; 2D  и  3D  трансформации,  анимации  в  CSS. Въведение в JavaScript; JavaScript и динамичен HTML.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Да научи учениците да планират и създават уеб документи
  • Да публикуват и поддържат уеб страници
  • Да правят самостоятелен избор за подходящо стилово оформяне
  • Да даде на учениците необходимите теоретични знания и практически умения за  прилагането на езика JavaScript в реални уеб проекти
  • Да развие техническите способности на учениците, както и умението им да използват  компютърни технологии като помощно средство за доразвиване и реализация на собствените  им творчески планове в професионалната област
  • Да активизира познавателните им възможности
  • Да обогати представите и въображението им
  • Да създаде навици на учениците за работа в екип

Първи модул - "Изработване на уеб страница.HTML"- Проектиране, дизайн, разработване и тестване на уеб сайт. Основни HTML тагове: вмъкване на форматиран текст, изображения, връзки (препратки), таблици, списъци, форми и контроли за вход от потребителя, новите HTML5 тагове

Втори модул - "Език за стилизиране на уеб сайтове CSS 3" - Селектори и дефиниции на стилове, позициониране, отмествания. Характеристики на страница (фон, цвят, изображения, подравняване, заглавия на страници, кодировка на страници, meta тагове), заглавия, параграфи, шрифтове, цветове, вмъкване на изображения

Трети модул - "2D и 3D трансформации, анимации в CSS. Въведение в JavaScript" - Трансформации в CSS. Създаване на анимация чрез използване само на html и css. Основи на JavaScript. Обекти, методи, свойства. Типове данни, особени типове данни. Променливи, изрази, операции, сравнения. Масиви.

Четвърти модул - "JavaScript и динамичен HTML" - Условен оператор. Видове цикли. Обекти. Методи. Събития. Достъп до елементите на страница. Примери.

Всеки модул завършва със собствени разработки на учениците. Безплатна практика в IT компания през пролетната ваканция.

Автор и ръководител: Весела Вангелова - старши учител по информатика, информационни технологии и математика в ППМГ "Акад. Н. Обрешков".

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти