Подготовка за сертифициран изпит С1 по немски език /DSD/

Подготовка за  сертифициран изпит С1 по немски език /DSD/


Цели и задачи – подготовка на учениците за полагане на сертифициран изпит по немски език ниво С1 и развиването на уменията им

  • при слушане и четене с разбиране на автентични немски текстове,
  • работа и анализ на автентични статии от немския печат
  • разработване на текстове , анализ на диаграми, изразяване на мнение и аргументирането му по най-актуалните теми в Германия и Европейския съюз
  • създаване на кратко устно изложение по актуални политически , социални и обществено значими теми
  • създаването и представянето на презентации по съответните теми

Проектът е разделен на 3 нива , като акцент във всяко ниво е както  конкретната подготовка за дадена част от изпита така и разработката на една  трите тематични области актуални за съответната изпитна година.

1-во ниво: Писмена комуникация

Тема "Дигитален свят"   

1. Разширяване на лексиката на съответната тематична област на базата на текстове за четене с разбиране, гледане на видеа, упражнения за слушане и гледане с разбиране
Упражнения и техники при слушане и четене с разбиране - 5 часа

2. Строеж,  правила,изисквания ,изразни средства при съставяне на писмен текст /Schriftliche Kommunikation/ -5 часа

3. Сбито предаване на съдържанието на текст( Textwiedergabe) –изразни средства, изисквания
Работа с текстове на тема "Социални  и дигитални медии" - 5 часа

4. Анализ и обобщаване на графика –видове диаграми,  изразни средства, изисквания - 5 часа

5. Анализ на графики по темата "Дигитализация" -  5 часа

6. Тема "Дигитално обучение" -  разработване на аспекти по темата на базата на статии и интервюта,систематизиране на аргументи за и против,дискусия по темата - 5 часа

7. Изразяване на собствено мнение и аргументирането му по зададен спорен въпрос /Lineare Argumentation/ изразни средства, правила, строеж,развиване на аргументативни  блокове от  теза,обоснования, доказателства и примери - 5 часа

8. Писане на аргументация с изразяване на лично мнение по зададен спорен въпрос /Pro-Contra –Argumentation/- изразни средства, правила, строеж,развиване на аргументативни  блокове от  теза,обоснования, доказателства и примери - 5 часа

9. Разработка на текстове по темата "Дигитализация на работния свят" и създаване на писмен текст - 5 часа

10. Проверка и анализ на грешките. Задачи за преговор на лексикални и  граматични знания, нужни за написване на текст - 5 часа

11. Разработване на темата "Опазване на лични данни в дигиталния свят" –работа с текстове,филтриране на информация, анализ на опасностите и мерките,дискусия - 5 часа

12. Пробен изпит- създаване на писмен текст към темата "Дигитален свят" - 5 часа

Програмата е подходяща за ученици от 10 до 12 клас на езиковите училища, в това число и за желаещи да се явят самостоятелно на изпитния формат.