Арт терапията за родители "Събуди твореца в мен"

Арт терапията за родители "Събуди твореца в мен" е процес на преживяване на фокусирано време, което отделяте, за да изследвате собствената си творческа енергия. Чрез творческия процес се разширява и прочиства творческия канал. Свързваме се с ресурси и използваме вдъхновението, което идва във всички сфери на живота ни. Въпреки че използваме творчески техники, не е необходимо да бъдете художник или творец. Необходимо е само вашето желание да се оставите на взаимодействието с художествените материали, да бъдете откровени със себе си и отворени за изследване, да се оставите да бъдете изненадани. Не е нужно да търсите краен и естетически издържан продукт. Просто оставете проектите да се случат. Пуснете се в неизвестното без да контролирате. Оставете се да бъдете различни, да бъдете себе си. Дълбочината на вашето изследване ще определи дълбочината на вашата трансформация.

За целта ви е необходимо пространство, което ние ви осигуряваме, и една мобилна арт кошница с художествени материали, която може и да не включва всичко от тях:

 • Комплект маслени пастели
 • Сухи пастели
 • Флумастери
 • Цветни моливи
 • Темперни бои
 • Водни бои
 • Бои за пръсти
 • Кадастрон – формат А4 и А1
 • Цветни хартии за декупаж
 • Лепило
 • Ножици
 • Пластилин
 • Глина
 • Някои материали за кинкалерия

Творческата енергия е жизнена енергия. Преминавайки през този процес, вие може да отключите нови пластове на виталност и вдъхновение в живота си. Най-добрият начин да се подготвите е като отворите съзнанието си, сърцето и ръцете си – и се потопите.
Проектът предлага възможност за освобождаване на стара и блокирана енергия, за отключване на творческия ни потенциал и за подобряване на важни аспекти от нашия живот.
Всеки стига там, до където е готов.

Първи модул:"Формулиране на намерение" - намерението е нашата пътеводна светлина. Създаване на НАМЕРЕНИЕ. КАКВО НАИСТИНА ИСКАМ В ЖИВОТА СИ? ЗА КАКВО КОПНЕЯ? Използват се всички художествени материали, които ни харесват.

Втори модул: "Цветове – как резонират те във вашия живот?" - свързване със своето собствено чувство и начина, по който всеки цвят се общува с вас. Играта с цветовете ще ви позволи да видите вашите чувства по един различен начин (разкриване на чувства, които се таят в нас).

Трети модул: "Форми – драсканица" - използват се всякакви форми. Откриване на „образ” в драсканицата и неговото свързване на с вашето намерение (излиза образ от подсъзнанието, който ни помага да видим какво има в нас дълбоко).

Четвърди модул: "Изследване на символите" - как символизмът работи във вашия живот? Символите са начин, по който се свързваме повече с нашата интуиция. Дайте възможност на вашето подсъзнание да ви даде информация, която ви е нужна в момента. Този символ крие послание за вас. По какъв начин това послание се свързва с вашето намерение?

Пети модул: "Какво ни спира, за да бъдем творчески в различните аспекти на нашия живот?" - рисуване с недоминантната ръка. Какво е необходимо да направя, за да развия най-добре това, което е заложено в мен като творчески потенциал?

Шести модул: "Доверието" – най-важното, за да можем да изпитаме чувството на свобода в живота ви. Доверието ни дава път към неизвестното. Дава ни възможност да бъдем проводници на нещо, което е много по-голямо от нас. Доверието изисква прощаване, пускане и свързване със сърцето. Свобода! (инструмент, необходим да развием творческата си енергия)

Седми модул: "Качествата на същността ни, които ни правят Твореца, който сме" - с кои от тях се чувствате най-свързани? Кои са по-трудно достъпни за вас? Как ги усещате в тялото? Кое същностно качество искате да преживявате повече в живота си? Разширете себе си! (свързване на по-дълбоко ниво със себе си)

Осми модул: "Кой съм аз без моите страхове?" - това, което ни пречи да сме големи и разгърнати, са всички ограничения на страховете ни. Моделиране/рисуване на автопортрет с въпроса: Кой съм аз без моите страхове? (виждаме себе си без страхове, разграничаваме се от тях)

Девети модул: "Рисунка на етапите от вашия живот" - Какво ви е помогнало? Какви са вашите ресурси? Каква е поуката? (дава възможност да видим събитията в живота си по един различен начин и да намерим качеството в себе си, което ни е помогнало да стигнем до тук)

Десети модул: "Пространство на Сърцето" - ще разпознаем и подкрепим нашия съкровен копнеж и неговата конкретна проява като нещо веществено в живота ни. Какво живее в мен дълго време? Какво ми говори? Какво иска да се прояви чрез мен? Как мога да го подкрепя? Рисунка на вашия копнеж. Копнежът е порив, движеща сила, енергия. (визуално представяне на най-съкровеното в нас, излиза навън)

Единадесети модул: "Изработване на рисунка или колаж, отразяващи вашата трансформация" - новата енергия, с която ще продължите живота си. Как се чувствате в „новото”? (усещане на новата енергия и пълния ви потенциал)

Дванадесети модул: "Умеете ли да завършвате нещата в живота си?" - (взаимоотношения, проекти) Какво провокира във вас един край? Можете ли да получите, благодарите и пуснете? Как бихте искали да използвате придобитото за следващия етап от вашия живот? Вашата емоционална реакция за всичко, което създадохте. (ретроспекция на целия процес и как се чувстваме и виждаме в него)

Тринадесети модул: "Създаване на котва/ресурс" - изписване на ваше качество върху него, което ви дава сила, което прави вас – вас. (завършване на процеса, осъзнаване)

Четиринадесети модул: "Рисунка или колаж на вашия път напред" - след което можете да се оставите естествения поток на живота да ви отведе до правилните ситуации, хора и места за вас. (визуализация на пътя, който ще ви заведе до вашето намерение)

Автор и ръководител: Мария Вичева - психолог и начален педагог.

Формуляр за кандидати, моля изпращайте на info@forbgkids.org
 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти