Фолклорна формация "Зеленика"

Детска музикална фолклорна формация "Зеленика"

Основните приоритети на проекта са: откриване и насърчаване развитието на млади вокалисти и инструменталисти, подпомагане музикалните им заложби и култура, създаване на възможности за сценична изява.

Преди старта на първо ниво се провежда кастинг и събеседване с кандидатите. Предимство имат изявили се на музикални форуми и конкурси млади музикални дарования. Проектът е отворена система и към него могат да се прибавят и допълнителни нива за усъвършенстване уменията на участниците и е предвиден за минимум две учебни години

Цели и задачи:

  • развитие на музикално-слуховите качества: мелодичен слух, ладов и метроритмичен усет и други;
  • обогатяване на певческите умения чрез заучаване на различни по стил и характер песни;
  • усъвършенстване на сценичните умения и навици;
  • създаване на условия за изява на музикалния талант чрез колективно и солово изпълнение;
  • търсене на възможности за изява на формацията - състезания, конкурси, надпявания и други;
  • срещи и работа с професионалисти.

Първи модул: "Значимостта и характерните особености на българския фолклор" - има за цел развиване на по-широки познания за значението и характерните особености на българския музикален и танцов фолклор и насърчаване интереса на участниците към българския народен фолклор. Включва кратка история от миналото до наши дни.

Втори модул: "Фолклорни области в България и характерните им особености - орнаментика, видове музикални размер, обичаи и други на Странджанска област, Тракийска област и др." - запознава участниците с фолклорните области в България с присъщите им диалети, орнаментика, ритмика, обичаи и различните инструменти. Основно се обръща внимание на Странджанска и Тракийска област - прилики и отлики, които се откриват при разпяване - единогласно пеене. Запознава участниците с народните обичаи по годишния календар.

Трети модул: "Орнаментиката на народната песен" - занимава участниците със спецификите при изпълнението на народни песни, разучават се фрази за разпяване с единичен форшлаг.

Четвърти модул: "Сценично поведение и стайлинг, правилно дишане и фразиране при изпълнение на български народни песни" - запознава участниците с характерните особености при изпълнението на народни песни от различни фолклорни области, обръща внимание на правилното дишане и фразиране. Има за цел да стимулира интереса към народната музика.

Автор и ръководител: Мария Маркова-Халачева - висококвалифициран музикален педагог в областта на народната музика с много успехи в работата с талантливи деца и формации; диригент; почетен гражданин на гр. Бургас.

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти