Модулен проект "Съвременни Java технологии""

Модулен проект  "Съвременни Java технологии" е предназначен е за изявени ученици от среден курс, на възраст от 15 до 19 години с подчертан интерес към информатиката и програмирането. Java е един от най-популярните езици днес и няма да загуби скоро лидерската си позиция. Много необходим на  програмистите за сървърната част, но е особено важен и за всички позиции, дори и такива извън сферата на ИТ. Всички, които желаят да получат базови познания и умения и да усъвършенстват приложенията му, трябва да задълбочат знанията си и усъвършенстват уменията си за типове данни и оператори, за контролни програмни структури, класове, обекти и методи, пакети и интерфейси, използване на вход и изход, многонишково програмиране, обработка на изключения, запознаване с Eclipse, Tomcat, JSP, Servlet и други технологии, въведение в алгоритмите, бази данни Oracle и Java++  и много други.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът надстройва и подпомага изучаваното в училище и извънкласните форми по информатика.Той цели изпреварваща  подготовка в посочената сфера и включва много индивидуални задачи, разработване и представяне на проекти. Практическите умения на децата-участници в проекта улесняват бъдещото използване на компютърните езици в реални уебпроекти и подпомагат разработването и реализацията на собствени творчески идеи. За една учебна година се усвояват две образователни нива от по 60 часа и след всяко се защитава европейски сертификат. Тези сертификати могат да се използват при кандидатстване във ВУЗ в страната и чужбина, при кандидатстване за участие в проекти, за получаване на стипендии и др. На най-изявените се предлагат  възможности за участия в семинари, специализации, стипендии, практики във водещи български и международни бизнес и  ИТ- компании или фирми. Участниците в проектите участват в благотворителна и природозащитна дейност, за което получават атестат, който се признава при кандидатстване за чужбина.

Първи модул "Основи на Java" се занимава с фундаментални особености на Java, въведение в типове данни и оператори, контролни програмни структури, въведение в класове, обекти и методи и завършва с разработване и представяне на проект.Приложения на езика.

Втори модул "Обектно ориентирано програмиране с Java" разглежда наследяване, обработка на изключения, използване на вход и изход, многонишково програмиране  и приключва с представяне на авторски проекти.

Трети модул "Алгоритми на Java" въвежда участниците в света на алгоритмите, рекурсия и итерация, разглежда понятията сложност на алгоритъм, структури от данни, сортиране чрез сравняване, сортиране чрез трансформация, теория на графите, динамично оптимиране и завършва с разработка на проект.

Четвърти модул "Бази данни Oracle" обръща внимание бази данни Oracle, въведение в езика SQL, SQL за напреднали и се занимава с решаване на практически задачи.

Пети модул "Разработване на  Web приложения с Java технологии" разглежда инсталиране на среда за програмиране Eclipse, основните функционалности на  Eclipse, представя Tomcat, въвежда в технологии JSP, Servlet, HTML, CSS, Java Script - изпитната задача е авторски проект.

Шести модул "Java++" – участниците се занимават Git, Design patterns и изпълняват практически задачи.

Автор и ръководител: Милена Георгиева – опитен ИТ експерт и програмист с международен опит, докторант по извличане на знания от данни и Technical leader в Скейл Фокус АД, Бургас.

Прием на документи, информация и записвания на: info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти