Модулен проект "Първи стъпки в програмирането на ТИ с IT""