Модулен проект "Първи стъпки в програмирането на ТИ с IT""

Модулният проект по информационни технологии "Първи стъпки в програмирането на ТИ с IT" предлага занимания  по приложно програмиране за деца от 8 до 12 години по специална програма, съобразена с най-новите постижения в тази област. Предвиден е за две учебни години и включва 4 модула от по 60 учебни часа и защита на 4 сертификата. За тази учебна година са планирани две образователни нива: "Програмиране във визуална среда със Scratch" и "Програмиране с PYTHON".

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Представяне на програмирането като забавно занимание (запознаване с основни понятия);
  • Запознаване с вълшебството при създаване на компютърни игри (рисуване, моделиране, цветове, занимателна логика);
  • Полезно осмисляне на свободното време чрез използване на технологиите
  • Формиране на нови ценности;
  • Запознаване с понятия – хардуер, софтуер, периферни операционни системи, браузъри, занимателна логика - писане на код, булева алгебра, алгоритми и основи на програмирането, видове бройни системи, променливи, условни конструкции и други практически задачи.

Обучението  започва с първите практически задачи по програмиране. Проектът е отворена система и напрекъснато се обновява, усъвършенства и съобразява с новостите в IT сектора. След всяко ниво участниците защитават сертификати и работят над самостоятелни практически задачи. Редовното посещение и отличното представяне по време на занятията и на изпитите за сертификат предоставят допълнителни възможности за участниците.

Всеки модул завършва със собствени разработки на учениците.

Автор и ръководител: Весела Вангелова - старши учител по информатика, информационни технологии и математика в ППМГ "Акад. Н. Обрешков".

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

Календар

-
Център за млади таланти предлага новите си модулни проекти