Модулен проект по английски език "New Success at Cambridge"

Модулният проект по английски език ,,New success at Cambridge’’ е предвиден за ученици  между 14 и 17 години от езикови училища, паралелки с разширено изучаване на чужди езици или самостоятелно изучаващи езика. Занимава се с подготовка за международно признатите първи сертификати на Асоциация Кеймбридж – ниво B2, което дава възможност на участниците да бъдат препоръчани и да се справят с изискванията за  Cambridge English (FCE) и новия FCE for Schools. Тези сертификати се признават от много университети и международни институции, които изискват добро владеене на английски език. Обучението се провежда по най-новите интерактивни методи и техники (мултимедии и интернет), в малки групи от квалифицирани преподаватели. Проектът е двегодишен и включва 6 модула. Успешно завършилите могат да усъвършенстват и спрециализират с предимство езиковаta си подготовка на нива C1 (Advanced) и C2  (Proficiency) в проекта на ЦМТ по английски език „Language and Occupation“. Ако владеете английски език на добро ниво, достатъчно да се справите с различни всекидневни практически ситуации, заповядайте при нас!

Цели и задачи:

 

  • Да насочи учениците си към най-печелившите стратегии за покриване изискванията на посочените сертификати, да се усъвършенстват в този тип тестово изпитване, да се запознаят с точните критерии за оценка. 
  • На базата на модерни техники и методики, да се постигне пределна автоматизация при изпълнението на задачите. 
  • За постигане на по-ефективно усъвършенстване на езиковите умения, предлагаме на нашите деца участие в допълнителни учебни програми, насочени към  най-важните езикови компетенции (комуникативни умения) до степента, която се изисква от формата на конкретния тест. По-важните такива, в които можете да се включите, са: участие в открити дискусии по определени теми, чиято цел е да подготвят по-добре учениците за секциите Speaking и Listening, стимулиране на  реални изпитни ситуации с мултимедия, информация за възможни въпроси на изпитите за сертификати, както и коментари и критерии за начините на оценяване на отделните секции.


Първи модул ,,Be ready for reading” цели бързо и лесно овладяване на стратегиите за работа с различни видове текстове за четене както и разнообразие от упражнения за четене с разбиране, съобразени с формата на изпита. Модулът завършва с тест, който определя постигнатото езиково ниво за тези част от изпита.

Втори модул "Writing tips" се занимава с писане на текстове - есета, статии, писма до редактор или приятел, рецензии на книги или филми и др, които развиват творческото въображение при използването на чуждия език.

Трети модул „Use of English“ развива уменията на учениците да се справят с различните видове граматични упражнения.

Четвърти модул „Speaking“ развива и усъвършенства говорните умения и произношението.

Пети модул „Be ready for listening“ включва разнообразни упражнения за слушане с разбиране. Усъвършенства уменията за разбиране на основни идеи и теми на автентична английска реч от различни области, от радио или телевизионни новинарски емисии, дискусионни прeдавания, кратки истории, речи на определена тематика и пр.

Шести модул „Up to now“ запознава участниците с различията  в новия сертификат "FCE for schools“, обобщава натрупаните до момента знания, включва примерни изпитни тестове и задачи, които са обективен критерий за постигнатия от учениците напредък, разяснява особеностите при оценяването и други свързани с успешното представяне на изпитите за сертификат.

Фондация „Шанс за децата на България“ поема по-голямата част от издръжката на участниците - те заплащат минимална такса в рамките на един модул, която е само за консумативите и работните материали, които получават от ЦМТ за обучението си. След всеки модул се провеждат изпити за постигнато ниво и най-добрите двама се обучават напълно безплатно през следващия модул. За всяко постигнато ниво участниците получават сертификат. Предвидени са срещи, участия в състезания, олимпиади и конкурси, практики.

Формуляр за кандидатстване моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

Документи могат да се подават и на ръка в сградата на центъра за млади таланти –  ет.1, стая № 5, пл. Атанас Сиреков №4 (срещу Община Бургас)