Арт проект по декоративно-приложни изкуства "ДекДизайн"

Арт проект по декоративно-приложни изкуства "ДекДизайн" сe занимава с оформителски функции и допълва проекта ни по приложни изкуства цветове и форми, като дава възможност на талантливи приложници да доразвият уменията си. Предназначен е за деца от 6 до 13 години с определен интерес към съвременните тенденции в декорацията и дизайна в различните им измерения.Това е едно важно средство за художествено възпитание на подрастващите. Изгражда култура и естетика. Развива умения и техники, насърчава свободното мислене и усета към красивото в бита и околната среда.

Декоративно-приложните дейности са свързани преди всичко с проектиране и изработване на декорации на предмети с широко приложение и с оформление на пространства, влияят благоприятно върху личностното израстване и повишават естетическото възприемане на заобикалящата ни реалност. 

Проектът  включва осем модула. След всеки модул се полага изпит за постигнато ниво и успешно представилите се получават европейски сертификат.

Направления: Хартиена феерия, Декупаж, Батик, Форми в цвят, Мозайка и Стъклопис, Отвън навътре, Събитийна украса и декорация, Портфолио.


ЦEЛИ И ЗАДАЧИ:

  • Запознаване с художествените традиции на които се основава  изкуството и тяхното значение за изграждане на ново отношение към него у подрастващите  в съвременните му  интерпретации в бита и заобикалящата ни действителност;
  • Обогатяване познанията на участниците за съвременните тенденции и техники в декоративно-приложните изкуства чрез развиване тяхната креативност и познания в различни направления;
  • Възможност за развиване и усъвършенстване  на понятията - естетика и вкус. Възпитаване в хармония и мода;
  • Стимулиране на процеса за самостоятелна дейност чрез осигуряване на възможности за изпълнение на практически задачи и творческа изява (участия в базари, общински, национални и международни конкурси, състезания и други);
  • Подготовка за евентуална бъдеща професионална реализация в сферата на дизайна, модната и интериорна стилистика, изобразителните изкуства, архитектурата. Изграждане на собствен стил и индивидуалност.

Първи модул: "Хартиена феерия " - развива умения за рязане и аранжиране на хартия. Запознаване и обогатяване на представите за хартията и техниките за работа с нея. Оформяне на цветни двуизмерни и триизмерни пространства.Работи се по  създаване на плоски и обемни композиции по зададени теми от различни  компоненти. Включва  различни практически задачи и подготовка на изложба.
Втори модул: "Декупаж" - запознава участниците с  особеностите и разновидностите на тази техника. Практическото изработване на художествени изделия  – в програмата е предвидено изработване на тениска, текстилна торба, картонена кутия за предмети и др.
Трети модул: "Батик" - създава  умения  за експериментиране с тази техника за изрисуване на тъкани, картини, великденски яйца и др. В практическите задачи са включени: Десениране на шал, текстилна салфетка, колаж върху калъфка за възглавница и други  изделия по избор. Изготвяне на текстилна картичка.
Четвърти модул: "Форми в цвят" - включва дизайн и експериментиране с бързосъхнеща и полимерна глина, отпадъчни материали, текстил, филц, вълна и кожа.Децата се запознават с разнообразни декоративни мотиви, ритмични съчетания на цветове и форми, богатството на материали, впечатляващи образи и костюми.От събраните материали, могат да бъдат създадени реални и фантазни образи на предмети, хора, животни, украса по наблюдение и представи от народното творчество- тематична карнавална маска, кукла, накит и др.Създаване на бижута и аксесоари за бита. Включва  различни техники за обработка и покрития,  като лакиране, емайлиране, гравиране, филигран и др. Подготовка на изделия за пролетен базар.
Пети модул: "Декоративно изкуство“ -  Мозайка, Стъклопис, изгражда умения за композиция. Занимава се със създаване на картини с помощта на малки парченца стъкло, мрамор, керамика, камъчета, мъниста, миди и други. Включва рисуване върху керамичен предмет, пано от морски камъчета, мозайка от цветни керамични елементи и др.
Шести модул: "Отвън навътре" - се занимава с особеностите на външната и вътрешната  архитектурна среда - екстериор и интериор.Обогатява и надгражда познанията за  Архитектурата в миналото и днес. Сравнява  видовете обществени сгради по вид и предназначение. Предвижда  децата да използват натрупаните запаси от знания и въображението си за създаването на макети, които да пресъздават архитектурна градска среда с акцент екстериорен облик, интериорно решение на вътрешно помещение и конкретна тематична декорация.
Седми  модул: "Събитийна украса и декорация" - придобива най–общи представи за различните видове декорации и украси, развива умения и предлага решения за аранжиране на маса, как да украсим събитие / празник / и др., занимава се с изискванията за съчетаване на цвят и форма по тема. Включва изработване на покана, обемна картичка, празничен гирлянд, цветя от хартия.
Осми модул: "Портфолио" - подготвя участниците за изработка на албум от скици, рисунки, , снимки и реализирани проекти  от познанията и уменията, придобити  от  модулното обучение. Дава  възможности на младите таланти да се презентират сами по най–добрия, модерен  и професионален  начин за рамката на 21 век.

Формуляр за кандидатстване моля, изпращайте на info@forbgkids.org