Модулен проект по английски език "My First English Adventures"

Модулният проект по занимателен английски език "My First English Adventures” е предвиден за деца, които правят своите първи стъпки в изучаването на английски език и които са на възраст от 6 до 10 години. Учебната програма цели да насърчи и мотивира децата при изучаването на чужд език в ранна възраст чрез забавни римички и песни, задачки за рисуване и очертаване, игри, пъзели, стикери и истории. Проектът включва 4 модула. Обучението се извършва в малки групи, при отлични условия от висококвалифицирани преподаватели. Преди първо ниво се провежда входящ тест и кратко интервю, за които не е необходима предварителна подготовка.

Приоритети: Програмата по занимателен английски с букви и картинки се осъществява на най-съвременно ниво, с актуални пособия за най-малките. Героите на Уолт Дисни въвеждат децата във вълшебния свят на английския език с невероятни игри, упражнения, приказки и забавления. Неусетно малките ученици усвояват думи, свързани с най-близкия свят на детето, изрази от ежедневието, умения да произнасят правилно и да усвояват мелодиката на езика.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Да се събуди интерес у децата към чуждия език като средство за общуване, да се спомогне за цялостното им развитие, за обогатяване на общата им култура, за изграждане на модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.
  • Да се възбуди любопитството на децата към други езици, народи и култури.
  • Да се положат основите за развитие на умения за разбиране при слушане на свързан текст.
  • Да се формират основни умения за водене на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации.
  • Да се поддържа висока мотивация за усвояване на чуждия език чрез нестандартни методи, чрез създаване на приятна, творческа атмосфера за работа.

Първи модул по английски език “Play and Say” е устен курс, който цели да подпомогне осмислянето и запаметяването на нови думи и изрази чрез богат илюстрационен материал, разнообразни игрови ситуации и весели задачи. Той си поставя амбициозната задача да изгради у децата положително отношение към новия език и култура чрез забавни игрови упражнения. Темите в модула са подбрани и съобразени с възрастта на децата. Те подпомагат използването на чуждия език като средство за комуникация в приятна и непринудена обстановка и подготвят децата за надграждане на знанията в условията на четене и писане.

Втори модул "Happy alphabet" изгражда умения за писане (главни и малки букви, отделни думи фрази и прости изречения), обръща  внимание на връзката между звук и буква, съчетава се работата по устна и писмена реч, децата се мотивират за разширяване на познанията им за други народи и култури.

Трети модул "Go further" акцентира върху разширяване на лексиката (цветове, сезони, облекло,  описание на картини,  тематични езикови задачи: рожден ден, моята стая, в парка, на училище и други). Особено внимание се обръща на произношението, интонацията и правописа.

Четвърти модул "English in action" обръща внимание на четенето, като го комбинира с останалите езикови дейности - устна реч, писане, слушане. На базата на играта, с музика, песни, драматизации, диалози, филми се усъвършенстват езиковите умения.

Забележка: Завършилите успешно този начален етап в обучението по английски език получават възможност да се включат в проект за напреднали, който освен задълбочаване на езиковата подготовка включва и такава за участие в състезания, олимпиади, изпити за ниво втч. и  международни.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

Календар

-
Център за млади таланти предлага новите си модулни проекти