Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2020" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

Проектът приключи успешно през май 2020. Следващото му издание ще бъде обявено през февруари/март 2021 на страницата на Фондацията.

Имената на финалистите, които получават награди и стипендия са обявени на 25 май 2020 г. на сайта на Фондацията.

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за безвъзмездна помощ за проекти (MS Word format)
Моля, изпращайте формулярите на info@forbgkids.org